Ապրանքի մասին

Ջերմատնային Մշակաբույսերի Պարարտացման Սխեմա

Կարբոն Պլյուս  հանդիսանում է  օրգանական պարարտանյութ: Նախատեսված է

եղանակային անբարենպաստ պայմաններից և թունաքիմիկատների կիրառումից

հետո բույսերի սթրեսի չեզոքացման և ծլման էներգիայի ուժեղացման համար:

Նպաստում է մշակաբույսի տեսակի պոտենցիալ հնարավորությունների օգտագործմանը:

                

Ֆոստրակ և Ռամպարդ Ունեն ուղղակի և անուղղակի ազդեցություն 

կեղծ ալրացողային հիվանդությունների վրաԱճման սեզոնի ընթացքում 

ապահովում են արդյունավետ հսկողություն կեղծ ալրացողի (միլդիու) նկատմամբ: 

Չի կարելի խառնել պղինձ պարունակող պատրաստուկների հետ:


Ակտիվ ֆլաուեր Ակտիվ ֆլաուերը պարունակում է ազոտ, կալիում և

պոլիամինի կոմպլեքս, որոնք բարձրացնում են ծաղկափոշու կենսունակությունը,

խթանում են ածխաջրերի և նուկլեինաթթուների նյութափոխանակությունը,

բջիջների բաժանումը և հասունացումը: Ակտիվ ֆլաուերի մեջ պարունակվող

պոլիամինները օգնում են գրավել մեղուներին և խթանել փոշոտումը: 

Կիրառվում է տերևային սնուցման եղանակով:


Պարարտանյութի հիմնական առավելություններն են.

  • ·         Ծաղկափոշու հատիկների խոնավացում (կպչողունակության բարձրացում)
  • ·         Բույսի վերարտադրողական օրգանների աճի խթանում (վարսանդ և առէջներ)
  • ·         Փոշոտման բարձրացում (պարունակում է գրավչանյութ, որը գրավում է մեղուներին և այլ փոշոտող միջատների)

Գործընկերներ